การรับรองต่างๆ

กระทรวงสาธารณสุข
ใบอนุญาตผู้ผลิต

เลขที่ 06/2014/V ของ 24.06.14

กระทรวงสาธารณสุข – GMP
หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ
ของโรงงานการผลิตที่ดี
เลขที่ NBF/23/2014/V ของ 24.06.14


หมายเลขประจำตัว

ออกโดย ภูมิภาค Emilia Romagna
ประเทศอิตาลี

chemifarma_CERTIFICAZIONI-05

FAMI-QS
ระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต และการตลาดของสารเพิ่มเติม และสารผสม ล่วงหน้า ในรูปแบบของเหลว แบบละลายน้ำ และพรีมิกซ์.
ใบรับรอง เลขที่
10000427472-2021-MSC-RvA-ITA-FAMI-QS.

หน่วยรับรอง: DNV – Det Norske Veritas

chemifarma_CERTIFICAZIONI-04

GMP+
ระบบคุณภาพ ความปลอดภัยในการผลิต การตลาดของสารผสมล่วงหน้า และอาหารสัตว์. 

ใบรับรอง
เลขที่ 129080-2013-AFSMS-ITA-GMP + / GMP006904.
หน่วยรับรอง: DNV – Det Norske Veritas

chemifarma_CERTIFICAZIONI-04

CCPB
หน่วยงานควบคุมผลิตภัณฑ์อินทรีย์
ที่ได้รับอนุญาตจาก MIPAAFT.

ใบรับรองการควบคุมตามระเบียบ EC 834/2007 ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ: ผู้ฝึกสอนพิเศษ เลขที่ IT BIO 009 CX / DG 04641.

องค์กรรับรอง: CCPB srl

HCS
HALAL CERTIFICATION SERVICES: บริการรับรองฮาลาล (HCS) ก่อตั้งเมื่อ 22 ปีที่แล้ว เป็นองค์กรตรวจสอบ การฝึกอบรม และรับรองฮาลาลของสวิส ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ รับรองฮาลาลและตัยยิบ(ดี) พร้อมใช้งาน สำหรับชาวมุสลิมตามตำราอาหารของศาสนาอิสลาม HCS เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็น ที่นับถือ และเป็นที่ยอมรับระดับโลก.

ทุกวันนี้ การผ่านการรับรองฮาลาลถือเป็น ข้อกำหนดของการเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศอิสลาม และในเครือข่ายการ กระจายสินค้า ขนาดใหญ่ในตลาดต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ เคมีฟาร์ม่า ได้รับการรับรองฮาลาล เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดใหม่ๆ.


Powered by Matrix | Designed by: Matrix | Informativa Privacy - 2012
Powered by: Matrix Digital | Chemifarma SpA: Privacy Policy