เครือข่ายการค้า

 

 

 

 

 

 

 

ในอิตาลีเครือข่ายการค้าของ เคมีฟาร์ม่า ได้พัฒนาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนครอบคลุมทั้งประเทศ โดยผ่านผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก แลผู้แทนยาที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของ ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์แพทย์.

ในจำนวน 35 ประเทศ ของตลาดต่างประเทศ เคมีฟาร์ม่า ได้สร้างเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย พิเศษ 39 ราย โดยเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ การฝึกฝน และมีความพร้อมในตลาดนั้นๆ เป็นอย่างดี.

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เคมีฟาร์ม่า ได้สร้าง ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้า โดยนำเสนอ ความพร้อมอย่างไม่มีเงื่อนไข การจัดสัมนา การประชุมองค์ความรู้ หลักสูตรฝึกอบรม สำหรับผู้จัดจำหน่ายและสัตวแพทย์.

Powered by Matrix | Designed by: Matrix | Informativa Privacy - 2012
Powered by: Matrix Digital | Chemifarma SpA: Privacy Policy